Kim jestem?

Profil zawodowy

cropped-new-Kopia.jpg
 • Imię i nazwisko: Dariusz Tworzydło
 • Data urodzenia: 28 stycznia 1974
 • Narodowość: polska
 • Adres: Rzeszów
 • Telefon: +48 602 44 55 96
 • Email: dariusz at tworzydlo.pl

Kluczowe informacje

Dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach. Ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych, systemów informatycznych oraz public relations. Absolwent UMCS w Lublinie, a także studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, WSB-National Louis University oraz Politechnice Rzeszowskiej. Obecnie zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, PWSZ w Oświęcimiu oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prezes zarządu Exacto sp. z o.o. oraz Newsline sp. z o.o. Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców „Klastry Polskie”.

Wybrane elementy

Doświadczenie zawodowe

2016 -

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

KIEROWNIK KATEDRY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PUBLIC RELATIONS

Jestem zatrudniony na stanowisku Kierownika w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations, na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzę zajęcia z public relations oraz tożsamości wizualnej. Realizuję projekty badawcze. Pełnię także funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji.

2009 -

EXACTO sp. z o.o.

CEO

W firmie EXACTO jako CEO odpowiadam za zarządzanie projektami. Prowadziliśmy szereg działań polegających na tworzeniu oraz wdrażaniu strategii promocji, media relations, komunikacji wewnętrznej oraz crisis management. Wspieraliśmy procesy restrukturyzacyjne, a także te najtrudniejsze: upadłościowe. Pracowaliśmy dla wielu podmiotów takich jak: PGE Obrót, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Gedeon Richter itd. Więcej informacji na stronie www.exacto.pl

2015 - 2017

Związek Pracodawców „Klastry Polskie”

WICEPREZES ZARZĄDU

Byłem Wiceprezesem Zarządu Związku Pracodawców „Klastry Polskie”. Jest to organizacja pracodawców, zrzeszająca animatorów klastrów gospodarczych z całej Polski. Moim obszarem zadaniowym jest głównie komunikacja marketingowa oraz współorganizacja wydarzeń. Więcej informacji o Związku na stronie www.klastrypolskie.pl

2010 - 2014

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

ADIUNKT

Na Uniwersytecie Wrocławskim byłem zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Prowadziłem zajęcia z zakresu public relations, relacji z mediami, zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Organizowałem przez dwa lata kongresy dla branży public relations.

1997 - 2010

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE

ADIUNKT, PROFESOR KONTRAKTOWY

Przez 13 lat pracowałem na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pełniłem wiele funkcji, zajmowałem szereg stanowisk, wśród których znajdują się: Dyrektor Centrum Konferencyjnego, Kierownik Zakładu Public Relations, Kierownik Zakładu Bankowości, Pełnomocnik Rektora ds. Public Relations, Menedżer projektu Media Equal.

2011 -

INSTYTUT ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PREZES ZARZĄDU

Podstawowym celem Instytutu jest działalność naukowa, badawcza oraz zastosowanie wyników tych prac w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, a także poprzez szeroko rozumianą edukację. Instytut realizuje projekty promujące ideę elektronicznej administracji, polegające na realizacji zadań publicznych przez organy administracji państwowej i samorządowej za pomocą nowoczesnych technologii internetowych www.irsi.pl

2004 - 2013

Polskie Stowarzyszenie Public Relations w Warszawie

PREZES ZARZĄDU

W Polskim Stowarzyszeniu Public Relations pełniłem stanowisko: Prezesa Zarządu, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej PSPR, Przewodniczącego Oddziału Podkarpackiego oraz Członka Komisji Edukacji.

2008 - 2012

Rada Etyki Public Relations

CZŁONEK RADY

Przez dwie kadencje pełniłem funkcję Członka Rady Etyki Public Relations. Obecnie jednym z jej głównych zadań, poza opiniowaniem zgłoszonych wniosków dotyczących potencjalnych naruszeń norm etycznych jest opracowanie nowego Kodeksu Zasad Etyki PR.

Czas studiów

Edukacja

1997 - 2000

UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ

Studia doktoranckie

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym Prof. dra hab. Jerzego Węcławskiego na temat: „Marketing mix jako narzędzie oddziaływania banku komercyjnego na klientów indywidualnych”. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskany w czerwcu 2000 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

2011 - 2012

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

2010 - 2011

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU – NATIONAL LOUIS UNIVERSITY

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania badaniami naukowymi. Temat przygotowanej pracy: „Macierz celów wizerunkowych jako metoda pomiaru efektów public relations”.

1998 - 1999

AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe „Public Relations” zrealizowane w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie. Praca dyplomowa na temat: „Reklama w opinii odbiorców na podstawie badań przeprowadzonych wśród respondentów województwa podkarpackiego”

1998 - 1999

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Studia podyplomowe

Kwalifikacyjne studium pedagogiczne organizowane przy Politechnice Rzeszowskiej. Praca dyplomowa napisana na temat: „Zachowania agresywne wśród młodzieży”.

1993 - 1997

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Studia magisterskie

Studia magisterskie Zarządzanie i Marketing na Wydziale Ekonomicznym. Praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Jerzego Węcławskiego na temat:  „Produkt i segmentacja rynku w konstruowaniu strategii marketingowej banku”.

W czym się specjalizuję?

Wiedza i umiejętności

Wybrane programy

Microsoft Visio Professional90%
Microsoft Project80%
Photoshop 60%
Adobe Illustrator 60%
Corel Draw 50%
Adobe InDesign 50%

Wybrane nagrody

PRotony 2010

2010 / Laureat nagrody PRotony 2010
kategoria: edukacja

Nagroda Rektora UE

2010-11 / Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego
za twórcze osiągnięcia naukowe

Łby PR 2008

Nominowany do nagrody „Łby PR 2008” przyznawanej osobom o największym dorobku naukowym i praktycznym w dziedzinie PR.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI INNE

Francaise
Experience
English
Experience
 • Pakiet Office
 • Microsoft Access
 • SPSS 17.00
 • GOOGLE AdWords
 • HTML
 • Programy graficzne

Zainteresowania

 • Wspinaczka

  Wspinaczka

  Wspinaczka, turystyka górska, narciarstwo

 • Jazda konna

  Jazda konna

  to bardziej przyjemność spędzania wolnego czasu

 • Psychologia

  Psychologia

  psychologia reklamy, komunikacja interpersonalna, NLP

 • Kino

  Kino

  Filmy szczególnie z kategorii psychologicznych thrillerów

 • Biegi

  Biegi

  głównie po moich Bieszczadach

Kontakt

Moje social media

Dane kontaktowe

 • Rzeszów-Krasne
 • 602 44 55 96

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości