Kim jestem?

Profil zawodowy

 • Imię i nazwisko: Dariusz Tworzydło
 • Data urodzenia: 28 stycznia 1974
 • Narodowość: polska
 • Adres: Rzeszów
 • Telefon: +48 602 44 55 96
 • Email: dariusz at tworzydlo.pl

Kluczowe informacje

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2019-2024. Ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych, systemów informatycznych oraz public relations. Absolwent UMCS w Lublinie, a także studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, WSB-National Louis University oraz Politechnice Rzeszowskiej. Obecnie zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, PWSZ w Oświęcimiu oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prezes zarządu Exacto sp. z o.o. oraz Newsline sp. z o.o. Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców „Klastry Polskie”.

Wybrane elementy

Doświadczenie zawodowe

2016 -

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

KIEROWNIK KATEDRY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PUBLIC RELATIONS, PROFESOR UW

Jestem zatrudniony na stanowisku Kierownika w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations, na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzę zajęcia z public relations, zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz tożsamości wizualnej. Realizuję projekty badawcze. Pełnię także funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji.

2009 -

EXACTO sp. z o.o.

CEO

W firmie EXACTO jako CEO odpowiadam za zarządzanie projektami. Prowadziliśmy szereg działań polegających na tworzeniu oraz wdrażaniu strategii promocji, media relations, komunikacji wewnętrznej oraz crisis management. Wspieraliśmy procesy restrukturyzacyjne, a także te najtrudniejsze: upadłościowe. Pracowaliśmy dla wielu podmiotów takich jak m.in: PGE Obrót, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Gedeon Richter, EME Aero, Grupa Żywiec. Więcej informacji na stronie www.exacto.pl

2015 - 2017

Związek Pracodawców „Klastry Polskie”

WICEPREZES ZARZĄDU

Byłem Wiceprezesem Zarządu Związku Pracodawców „Klastry Polskie”. Jest to organizacja pracodawców, zrzeszająca animatorów klastrów gospodarczych z całej Polski. Moim obszarem zadaniowym była głównie komunikacja marketingowa oraz współorganizacja wydarzeń. Więcej informacji o Związku na stronie www.klastrypolskie.pl

2010 - 2014

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

ADIUNKT

Na Uniwersytecie Wrocławskim byłem zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Prowadziłem zajęcia z zakresu public relations, relacji z mediami, zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Organizowałem przez dwa lata kongresy dla branży public relations.

1997 - 2010

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE

ADIUNKT, PROFESOR KONTRAKTOWY

Przez 13 lat pracowałem w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pełniłem tam szereg funkcji, zajmowałem wiele stanowisk, wśród których znajdują się: Dyrektor Centrum Konferencyjnego, Kierownik Zakładu Public Relations, Kierownik Zakładu Bankowości, Pełnomocnik Rektora ds. Public Relations, Menedżer projektu Media Equal. Prowadziłem badania, wdrażałem strategie. Byłem odpowiedzialny za organizację wielu konferencji. Wśród przedmiotów jakie prowadziłem znajdują się: ekonomia (mikro i makro), badania marketingowe, public relations i inne.

2011 -

INSTYTUT ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PREZES ZARZĄDU

Podstawowym celem Instytutu jest działalność naukowa, badawcza oraz zastosowanie wyników tych prac w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, a także poprzez szeroko rozumianą edukację. Instytut realizuje projekty promujące ideę elektronicznej administracji, polegające na realizacji zadań publicznych przez organy administracji państwowej i samorządowej za pomocą nowoczesnych technologii internetowych www.irsi.pl

2004 - 2013

Polskie Stowarzyszenie Public Relations w Warszawie

PREZES ZARZĄDU

W Polskim Stowarzyszeniu Public Relations pełniłem stanowisko: Prezesa Zarządu, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej PSPR, Przewodniczącego Oddziału Podkarpackiego oraz Członka Komisji Edukacji.

2008 - 2012

Rada Etyki Public Relations

CZŁONEK RADY

Przez dwie kadencje pełniłem funkcję Członka Rady Etyki Public Relations. Obecnie jednym z jej głównych zadań, poza opiniowaniem zgłoszonych wniosków dotyczących potencjalnych naruszeń norm etycznych jest opracowanie nowego Kodeksu Zasad Etyki PR.

Czas studiów

Edukacja

1997 - 2000

UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ

Studia doktoranckie

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym Prof. dra hab. Jerzego Węcławskiego na temat: „Marketing mix jako narzędzie oddziaływania banku komercyjnego na klientów indywidualnych”. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskany w czerwcu 2000 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

2011 - 2012

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

2010 - 2011

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU – NATIONAL LOUIS UNIVERSITY

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania badaniami naukowymi. Temat przygotowanej pracy: „Macierz celów wizerunkowych jako metoda pomiaru efektów public relations”.

1998 - 1999

AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe „Public Relations” zrealizowane w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie. Praca dyplomowa na temat: „Reklama w opinii odbiorców na podstawie badań przeprowadzonych wśród respondentów województwa podkarpackiego”

1998 - 1999

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Studia podyplomowe

Kwalifikacyjne studium pedagogiczne organizowane przy Politechnice Rzeszowskiej. Praca dyplomowa napisana na temat: „Zachowania agresywne wśród młodzieży”.

1993 - 1997

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Studia magisterskie

Studia magisterskie Zarządzanie i Marketing na Wydziale Ekonomicznym. Praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Jerzego Węcławskiego na temat:  „Produkt i segmentacja rynku w konstruowaniu strategii marketingowej banku”.

W czym się specjalizuję?

Wiedza i umiejętności

Wybrane programy

Microsoft Visio Professional90%
Microsoft Project80%
Photoshop 60%
Adobe Illustrator 60%
Corel Draw 50%
Adobe InDesign 50%

Wybrane nagrody

PRotony 2010

2010 / Laureat nagrody PRotony 2010
kategoria: edukacja

Nagroda Rektora UE

2010-11 / Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego
za twórcze osiągnięcia naukowe

Łby PR 2008

Nominowany do nagrody „Łby PR 2008” przyznawanej osobom o największym dorobku naukowym i praktycznym w dziedzinie PR.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI INNE

Francaise
Experience
English
Experience
 • Pakiet Office
 • Microsoft Access
 • SPSS 17.00
 • GOOGLE AdWords
 • HTML
 • Programy graficzne

Zainteresowania

 • Wspinaczka

  Wspinaczka

  Wspinaczka, turystyka górska, narciarstwo

 • Jazda konna

  Jazda konna

  to bardziej przyjemność spędzania wolnego czasu

 • Psychologia

  Psychologia

  psychologia reklamy, komunikacja interpersonalna, NLP

 • Kino

  Kino

  Filmy szczególnie z kategorii psychologicznych thrillerów

 • Biegi

  Biegi

  głównie po moich Bieszczadach

Kontakt

Moje social media

Dane kontaktowe

 • Rzeszów-Krasne
 • 602 44 55 96

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości